Danmarks Nationale Reformprogram 2023

""
01-05-2023

I Danmarks Nationale Reformprogram 2023 redegøres for den overordnede økonomiske ramme for dansk økonomi samt reformer og investeringer, der er foretaget på en række centrale områder inden for vækst og produktivitet, undervisning og uddannelse, beskæftigelses- og socialområdet, sundhed, digitalisering, klima, miljø og cirkulær økonomi, boligmarked, energiforsyning og frisættelse af den offentlige sektor. Programmet omhandler også Danmarks arbejde med og indfrielse af Verdensmålene.

Endeligt indeholder programmet en oversigt over status på de landespecifikke anbefalinger fra EU-Kommissionen til Danmark i perioden 2019-2022 og på initiativerne i den danske genopretningsplan.