Kingdom of Denmark Green Bond Allocation Report

""
02-03-2023

Danmark har i 2022 udstedt grønne statsobligationer for 14,5 mia. kr. Heraf er 11,3 blevet allokeret til grønne udgifter fra 2021. Allokeringsrapporten redegør uddy-bende herfor. Deloitte har foretaget en limited assurance engagement af rapporten. De resterende 3,2 mia. kr. vil blive allokeret til grønne udgifter fra 2022.

Læs mere om grønne statsobligationer