Kingdom of Denmark Green Bond Impact Report

""
02-03-2023

Danmark har i 2022 udstedt grønne statsobligationer for 14,5 mia. kr. Heraf er 11,3 blevet allokeret til grønne udgifter fra 2021. De resterende 3,2 mia. kr. vil blive allokeret til grønne udgifter fra 2022. Effektrapporten redegør uddybende for de positive klimamæssige effekter mv., som de grønne udgifter i 2021 har haft.

Læs mere om grønne statsobligationer