Budgetredegørelse for udgiftspolitisk styring af it-området

""
12-10-2023

Finansministeriet har udarbejdet en række faglige analyser af den udgiftspolitiske styring af it-området.

Analyserne samler viden om statens it-omkostninger, -aktiviteter og -styringsrammer, og tegner et overordnet billede af, at staten er kommet langt i forhold til it-styring de seneste 10-15 år, men også at der stadig er områder, hvor der i dag er relativt lav grad af transparens, og fortsat både er behov for og muligheder for forbedringer. Det gælder bl.a. i forhold til it-projekter, der ikke kommer i mål som forudsat, it-systemer der har tekniske og forretningsmæssige udfordringer og ubalancer mellem tilgængelig kapacitet og det samlede it-aktivitetsniveau.

Hensigten med budgetredegørelsen er at etablere et indledende fælles grundlag for at drøfte, i hvilket omfang der er behov for nye tiltag til fx at øge forudsigeligheden i omkostningerne til it og understøtte myndighederne yderligere i at styre egne it-projekter og -systemer for mest mulig omkostningseffektivitet og effektfuld ressourceallokering. Som et første skridt igangsætter Finansministeriet et opfølgende analysearbejde, der med inddragelse af øvrige relevante ministerier bl.a. skal undersøge muligheder og konsekvenser ved forskellige konkrete tiltag til bl.a. mere ensartet data, øget realiserbarhed af it-projekter, mere fokus på formål med it og bedre balance mellem opgaver og ressourcer.