Økonomisk Analyse: Rekruttering af velfærdsmedarbejdere nu og i fremtiden

""
18-09-2023

Ny analyse fra Finansministeriet sætter fokus på rekrutteringssituationen for større grupper af velfærdsmedarbejdere.

Der er tegn på flere centrale udfordringer på arbejdsmarkedet for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor – både opgjort aktuelt og på længere sigt. I årene frem mod 2035 kommer der bl.a. betydeligt flere ældre over 70 år, hvilket skærper behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for plejesektoren. Ligeledes betyder flere børn under 6 år også en større efterspørgsel efter fx pædagoger. Mekaniske fremskrivninger viser, at ændringer i efterspørgslen i 2021-2035 ventes at overstige ændringen i udbuddet for fx uddannede SOSU-hjælpere- og assistenter med i alt knap 15.000 personer og med ca. 5.000 for uddannede pædagoger.

Der er samtidig tegn på, at flere faggrupper i højere grad har fundet beskæftigelse i den private sektor end tidligere, og for fx uddannede jordemødre og sygeplejersker er andelen inden for regionerne – herunder hospitaler mv. – faldet i løbet af de seneste år. En del af forklaringen kan være den nuværende situation i dansk økonomi med pres på arbejdsmarkedet, der også betyder bedre jobmuligheder for den enkelte, men kan også afspejle skift i underliggende præferencer for beskæftigelse mellem det offentlige og det private mv. Fortsætter faldet i andelen inden for regionerne i de kommende år, kan det forværre rekrutteringssituationen yderligere inden for dele af det offentlige arbejdsmarked.