Opdateret mellemfristet forløb, maj 2024

Forside til opdateret mellemfristet forløb - maj 2024
24-05-2024

Finansministeriet har udarbejdet en ny mellemfristet fremskrivning. Dansk økonomi og de offentlige finanser står endnu stærkere end tidligere vurderet, især som følge af opjustering af den skønnede strukturelle beskæftigelse.

Publikationen indeholder en ny mellemfristet fremskrivning, herunder de sam-fundsøkonomiske forudsætninger og overordnede finanspolitiske rammer frem mod 2030.

Siden den mellemfristede fremskrivning 2030-planforløb: Grundlag for udgiftslofter, august 2023 er der i fremskrivningen indarbejdet ny information om arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og dansk økonomi i øvrigt. Desuden er der indarbejdet virkningen af politiske aftaler mv. indgået siden august 2023.