Udgiftslofter og statens finanser, januar 2024

""
08-03-2024

I publikationen følges der op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2023 og 2024.

Med regeringens finanslov for 2024 og foreløbige oplysninger om de kommunale og regionale budgetter for 2024 er udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner overholdt i 2024.

I 2023 skønnes et overskud på DAU-saldoen på ca. 86½ mia. kr., svarende til 3,1 pct. af BNP. Budgetteringen på regeringens finanslov for 2024 giver anledning til et forventet overskud på DAU-saldoen på godt 23½ mia. kr., svarende til 0,9 pct. af BNP.