Udgivelser

 • ""

  Denmark's Recovery and Resilience plan

  Publiceret 30-04-2021

  As a response to the COVID-19 crisis, the Danish government and Parliament have adopted a number of comprehensive green deals that will kick-start the Danish economy and accelerate the green transitio ...

 • ""

  Danmarks Konvergensprogram 2021

  Publiceret 29-04-2021

  Danmarks Konvergensprogram 2021 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt. Det er den første samlede status efter den seneste smittebølge ...

 • ""

  Budgetvejledning 2021

  Publiceret 26-04-2021

  Budgetvejledning 2021 erstatter Budgetvejledning 2016 og gælder fra 27. april 2021. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er en generel opdatering af bestemmelserne i Budgetvejledning ...

 • ""

  Økonomisk Analyse: Økonomisk status i Danmark og udlandet

  Publiceret 11-03-2021

  Analysen gør status for, hvordan dansk og international økonomi indtil videre er kommet igennem coronakrisen. Analysen viser, at Danmark sammen med de øvrige nordiske lande har klaret sig godt sammenl ...

 • ""

  Finansloven for 2021

  Publiceret 22-02-2021

  Finansloven for 2021 blev vedtaget af Folketinget d. 22. december 2020. Formelt er det finanslovforslaget for 2021 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag ...

 • ""

  Delrapport 2: Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur

  Publiceret 12-02-2021

  I sin anden delrapport, Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur, analyserer Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, hvordan infrastrukturen kan blive klar til nul- og lavemissionsbilernes u ...

 • ""

  Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020

  Publiceret 28-01-2021

  Regeringen har torsdag d. 28. januar fremsat forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020.

 • ""

  Første Ulighedsredegørelse: Uddannelse giver flere muligheder

  Publiceret 21-12-2020

  Den første ulighedsredegørelse bidrager med viden om forskellige dimensioner af ulighed, fx på velfærdsområderne, indkomst- og formueforskelle og barrierer for social mobilitet på tværs af generatione ...

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, december 2020

  Publiceret 18-12-2020

  Efter en periode hen over sommeren med betydelig økonomisk fremgang er Danmark og verdensøkonomien blevet ramt af anden bølge af coronapandemien. Det sætter økonomien midlertidigt tilbage. Det er dog ...

 • ""

  Aftaler om finansloven for 2021

  Publiceret 15-12-2020

  Få et samlet overblik over finanslovaftalerne for 2021.