Nøgletal

Der udarbejdes hvert år en række statistiske oversigter og nøgletal om den kommunale og regionale økonomi.

Budgetter og regnskaber

Selve indsamlingen af de kommunale og regionale budgetter og regnskaber foretages af Danmarks Statistik. Normalt bliver budgetterne offentligt medio januar måned, og regnskaberne offentliggøres normalt ultimo april.

Se kommunale budgetter og regnskaber i Statistikbanken

Kommunale Nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet udarbejder en oversigt over en lang række nøgletal og indikatorer for serviceniveau mv. Disse offentliggøres i databasen. 

Find databasen Kommunale Nøgletal her

Kommunal løn- og personalestatistik

Det fælleskommunale løn- og datakontor indsamler lønstatistik for næsten alle landets regioner og kommuner. 

Se det fælleskommunale løn- og datakontors opgørelse af kommunal løn- og personalestatistik her

Social- og Indenrigsministeriets benchmarkenhed

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed udarbejder benchmarkinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning med henblik på at synliggøre forbedringspotentialer og sætte fokus på god praksis.

Se mere om Social- og Indenrigsministeriets benchmarkenhed her