Fra student til fuldmægtig i Finansministeriet

Olivia Ørtoft Lykkegård
Olivia Ørtoft Lykkegård

I august 2020 startede Olivia Ørtoft Lykkegård i som fuldmægtig Finansministeriet efter knap to år som studentermedhjælper.

Gennem studiet arbejdede Olivia i Kontor for justits, skat, udlændinge og forsvar (F6), hvor hun pendlede fra studiet i Aarhus til Slotsholmen i København. Efter endt uddannelse fik Olivia tilbud om at starte i Udgiftspolitisk center (UPC), som varetager en stor del af Finansministeriets koordinationsarbejde, særligt i forbindelse med finansloven.

Jeg tror, det har været enormt godt for mig at være student inden, da det har givet et stort kendskab til huset og dets processer. Det giver en noget blødere overgang, men det er selvfølgelig stadig en hel ny verden at starte som fuldmægtig. Jeg har været enorm glad for min tid i F6.

I UPC sidder Olivia med offentlige investeringer, ramme-tjek ifm. udarbejdelsen af finansloven og som paragrafredaktør på §35 i finansloven, hvor hun har ansvaret for de generelle reserver. Arbejdet er blevet mere intenst, ansvaret større og læringskurven stejlere. Ifølge Olivia er det, hun har lært de første måneder som fuldmægtig, slet ikke til at sammenligne med det, man lærer som student.

Selvom der har været masser af nye ting at lære, er Olivia blevet hjulpet godt på vej. Både af nye kollegaer, men også Finansministeriets onboardingforløb, FM KickStart, som tager alle nyansatte gennem ministeriets kerneområder og giver dem gode redskaber til arbejdet i ministeriet.

KickStart er super sjovt at komme til – man har lidt en fornemmelse af, man er en del af den nye FM-generation. Man kommer nok fremover til at kende de mennesker, man starter sammen med, på tværs af huset. Det giver både et godt netværk og sammenhold. Alle har stor forståelse for hinanden og den situation, vi er i – man er jo lidt forvirret i starten, så det er godt at have nogen at dele forvirringen med.

Generelt har det været Olivias oplevelse, at der gennem hele hendes ansættelse har været stor fokus på hendes udvikling. Dette er kommet til udtryk både i et fokus på læring og tryghed i de krævende og udfordrende opgaver, men også i muligheden for at forfølge sine faglige interesser.

Som student var jeg enormt overrasket over, at min studenterkoordinator gik op i, om jeg havde fået nok ud af jobbet, og om det havde været min studentertid værd. Det samme fokus oplever jeg nu. Ved min første samtale som fuldmægtig blev der spurgt ind til, hvor jeg godt kunne tænke mig at være i fremtiden, hvilke arbejdsopgaver jeg var glad for, og om der var noget særligt inden for mit kontors område, jeg kunne tænke mig at arbejde med. Det på trods af, at jeg var helt ny og lige startet. Det synes jeg er dejligt, der er fokus på.