Guide til ansøgning og samtale

Ansøgning

I din ansøgning er det helhedsindtrykket af dig - både fagligt og personligt - der afgør, om vi finder det relevant at indkalde dig til samtale. Følgende elementer har betydning for vores samlede vurdering af din ansøgning og CV: 

  • Din motivation for at søge jobbet og hvad du kan tilbyde os
  • En klar og præcis beskrivelse af relevante kompetencer i relation til stillingen
  • Tidligere erhvervserfaring
  • Uddannelse og karakterer
  • Formuleringsevner

Inden du sender din ansøgning, opfordrer vi dig til at læse mere om Finansministeriet og vores arbejde her på hjemmesiden. Derudover er du velkommen til at ringe til os med eventuelle spørgsmål til stillingen.

Samtale

Til samtalerne er det særligt vigtigt for os, at du motiverer, hvorfor du ønsker at arbejde i Finansministeriet. Vi vil også gerne høre om dine forventninger til jobindhold og karriere både på kort og lidt længere sigt.

Samtalerne forløber som en gensidig dialog, hvor du får mulighed for at uddybe din faglighed gennem spørgsmål, eksempler og resultater. Der findes ikke altid fuldkomne svar på vores spørgsmål. Vi kigger derfor både på de specifikke løsningsforslag, du præsenterer, og på din tilgang til problemløsning, dine ræsonnementer og din fremtræden.