Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark 1983-2006

24-04-2009

Finansministeriet offentliggør i dag analysenotatet ”Indkomstudvikling og - fordeling i Danmark 1983-2006”.

Notatet indeholder en analyse af væksten i de disponible indkomster og ændringerne i indkomstfordelingen i Danmark frem til 2006, som er det seneste år med detaljerede indkomstoplysninger. 

Læs om Indkomstudviklingen og -fordelingen i Danmark 1983-2006