Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark 1983-2006

10-09-2008

Dette notat beskriver indkomstudviklingen i Danmark i perioden fra 1983 frem til 2006, som aktuelt er det seneste år med detaljerede indkomstoplysninger.

I 2005 og 2006 er de disponible realindkomster for hele befolkningen i gennemsnit steget med henholdsvis 3,2 pct. og 2,5 pct. Det er en væsentlig højere årlig vækst end i de foregående godt 20 år. Fra 1983 til 2004 voksede indkomsterne således i gennemsnit med 1,5 pct. om året.

Alle grupper på og udenfor arbejdsmarkedet har i 2006 fået en stigning i de reale disponible indkomster – ligesom det var tilfældet i 2005.

I 2006 har indkomstfremgangen været størst for den ældre del af befolkningen – herunder særligt for folkepensionister og efterlønsmodtagere. Disse grupper har således i gennemsnit haft en højere indkomstvækst i 2006 end resten af befolkningen.

Ifølge den seneste, internationalt sammenlignelige undersøgelse fra OECD er Danmark det land, som har de laveste indkomstforskelle (målt ved Gini-koefficienten). Undersøgelsen er baseret på indkomster fra 2005. 

Læs notatet Indkomstudviklingen og -fordelingen i Danmark 1983-2006