Økonomisk Redegørelse, august 2009

25-08-2009

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, august 2009, der indeholder en række vurderingwe af de økonomiske udsigter.

 

  • I forlængelse af den globale finanskrise i efteråret er produktion og efterspørgsel i dansk og international økonomi gået yderligere tilbage i 1. halvår. Der er imidlertid nu flere og mere sikre tegn på, at nedgangen i aktiviteten er bremset væsentligt op, kraftigt hjulpet af de markante økonomisk-politiske tiltag der er gennemført over det meste af verden. Finansmarkederne er generelt i bedring, og tilliden er styrket.

  • Den økonomiske politik i Danmark er mere lempelig end i de fleste andre lande, og tiltagene vil virke med stigende styrke gennem resten af året og i 2010. Det vil – sammen med det store fald i renterne og begyndende opgang i udlandet – medføre fremgang i aktiviteten i løbet af det næste halve år. For 2009 som helhed ventes BNP at falde med 3 pct. i kraft af den nedgang i produktion og efterspørgsel, der allerede er sket. I 2010 ventes en fremgang i BNP på 1 pct.

  • Beskæftigelsen ventes at falde både i år og næste år, navnlig som følge af det kraftige produktionsfald, som er indtruffet siden sidste efterår. Ledigheden ventes at stige med aftagende styrke og udgøre 150.000 (fuldtids)personer i gennemsnit i 2010. Det svarer til ca. 5¼ pct. af arbejdsstyrken – omtrent 2 pct-enheder lavere end den gennemsnitlige ledighed over de sidste tre årtier.

  • Der er nu udsigt til et underskud næste år, der væsentligt overstiger EU-grænsen på 3 pct. af BNP. Overskuddet i 2008 på 59½ mia. kr. (3,4 pct. af BNP) ventes således vendt til et underskud på 33½ mia. kr. (2,0 pct. af BNP) i 2009 og 86¼ mia. kr. (4,9 pct. af BNP) i 2010. Det stiller betydelige krav om konsolidering af den offentlige økonomi for at nå det centrale mål i 2015-planen om mindst balance på de offentlige finanser i 2015.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Den internationale finanskrise har vendt op og ned på den økonomiske virkelighed i Danmark. For blot ét år siden var presset på arbejdsmarkedet massivt med meget høje lønstigninger og rekordlav ledighed, og der var stort overskud på de offentlige finanser. Nu er der udsigt til højere ledighed og betydelige underskud på de offentlige finanser.

Den kraftige vending i de offentlige finanser afspejler blandt andet, at regeringen har sat massivt ind for at dæmpe krisens virkninger på aktivitet og beskæftigelse – meget mere end i de fleste andre lande. Det har vi kunne gøre, fordi vi sparede op i de gode tider. De mange tiltag vil virke med stigende styrke gennem resten af året og i 2010. Sammen med de tegn på stabilisering af verdensøkonomien vi har set over sommeren, giver det grundlag for, at der igen bliver økonomisk vækst i sidste del af 2009 og i 2010.

Regeringen tager henover efteråret bestik af virkningen af den meget lempelige økonomiske politik. Det præcise tidspunkt for og styrken af fremgangen er svær at forudsige. Derfor er tiden ikke til nye tiltag, der koster mange penge, og som vil betyde endnu større underskud og gæld samt risiko for højere renter, der svækker boligmarkedet og beskæftigelsen. Vi fastholder derfor en ansvarlig linje, som sikrer, at vi kan finansiere de centrale velfærdsopgaver fremover.

Læs Økonomisk Redegørelse, august 2009 - Prognosen 
  
Læs Økonomisk Redegørelse, august 2009