Ny vækst i 2010

10-12-2009

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, december 2009, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter.

  • Den internationale krise har ramt verdens økonomier hårdt i 2009. Meget tyder på, at verdensøkonomien nu er ved at vende, og der forventes et moderat internationalt opsving med stigende vækst fra 3. kvartal 2009. 

  • Dansk økonomi er også gradvist på vej. Boligmarkedet viser tegn på stabilisering. Eksporten er i bedring, og faldet i privatforbruget er bremset op. 

  • Forbedringerne i økonomien slår imidlertid ikke igennem i ledighedstallene med det samme. Ledigheden ventes at stige til ca. 160.000 i slutningen af 2010, før kurven knækker. 

  • Finanspolitikken er meget lempelig i 2009 og 2010, og der er planlagt en kraftig vækst i de offentlige investeringer på godt 30 procent de to år. Blandt andet som følge af skattenedsættelserne ventes husholdningernes reale indkomster at stige godt 5 pct. i 2010. 

  • Den lempelige finanspolitik, faldet i renterne til historisk lave niveauer og fremgangen i udlandet ventes at styrke produktion og efterspørgsel i Danmark, således at væksten bliver 1,3 pct. i 2010 og 1,6 pct. i 2011. 

  • Der er stort pres på de offentlige finanser. De offentlige underskud ventes således at udgøre ca. 50 mia. kr. i 2009 (3,0 pct. af BNP), 94 mia. kr. i 2010 (5,5 pct. af BNP) og 79 mia. kr. i 2011 (4,4 pct. af BNP). 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

"Der er ingen grund til at foregøgle noget. Den internationale finanskrise har ramt dansk økonomi hårdt. Den gode nyhed er, at der er tegn på, at verdensøkonomien er ved at lysne, og det trækker dansk eksport op. Samtidig er renten historisk lav, og finanspolitikken er overordentlig lempelig. Derfor er der udsigt til vækst herhjemme på 1,3 pct. til næste år. Desværre har tilbageslaget været så stærkt, at stigningen i ledigheden ikke forventes at stoppe lige med det samme, hverken herhjemme eller i udlandet. 

Regeringen har satset benhårdt på at modvirke krisen og den stigende ledighed ved blandt andet at igangsætte og fremrykke offentlige investeringer og øge mulighederne for privatforbrug. Lempelserne i år og i 2010 er større end kick-starten i 1993/94, hvor ledigheden var tre gange større end i dag. Sammen med de lave renter betyder det op mod 80.000 flere beskæftigede, end vi ellers ville have oplevet.

Fordi vi bruger så mange penge på at mildne krisen og den stigende ledighed, er der en regning, som skal betales tilbage. Vi kan ikke år ud og år ind bruge flere penge, end vi har. Regeringen vil i begyndelsen af det nye år fremlægge en vurdering af den samlede finanspolitiske udfordring, som vi står overfor."

Læs Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen 

Læs Økonomisk Redegørelse, december 2009