Økonomisk Redegørelse, december 2009

Økonomisk Redegørelse, december 2009, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2011 samt en vurdering af finanspolitikken.

Efter at aktiviteten i dansk og international økonomi gik yderligere tilbage i 1. halvår har aktiviteten i mange lande været stigende i 3. kvartal, kraftigt hjulpet af de markante økonomiske tiltag der er gennemført over det meste af verden for at afbøde den internationale vækst- og finanskrise.

Danmark er et af de lande, der fører den mest lempelige finanspolitik, og tiltagene vil virke med stigende styrke gennem resten af året og i 2010. Det er vurderingen, at BNP har været svagt stigende i 3. kvartal. Der ventes en gradvis øget vækst i resten af året og videre frem i 2010 og 2011. For 2009 som helhed skønnes BNP at falde med 4,3 pct. i kraft af den nedgang i produktion og efterspørgsel, der skete i 1. halvår. I 2010 og 2011 ventes en BNP-vækst på henholdsvis 1,3 og 1,6 pct.

Ledigheden ventes i lyset af det indtrufne produktionsfald at stige yderligere om end med aftagende styrke frem til udgangen af 2010. Den gennemsnitlige ledighed skønnes næste år at komme op på 155.000 personer, og der ventes samme niveau i 2011.

Der er udsigt til underskud på de offentlige finanser i 2010 og 2011, der væsentligt overstiger EU-grænsen på 3 pct. af BNP, mens underskuddet i 2009 vurderes at være lige på grænsen. Overskuddet i 2008 på 59,8 mia. kr. (3,4 pct. af BNP) ventes således vendt til et underskud på 50 mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i 2009 og knap 95 mia. kr. (5,5 pct. af BNP) i 2010. I 2011 er der regnet med et underskud på 79 mia. kr. (4,4 pct. af BNP). Det stiller betydelige krav om konsolidering af den offentlige økonomi for at nå målet i 2015-planen om mindst balance på de offentlige finanser i 2015.

 • Økonomisk Redegørelse, december 2008

  Publiceret 08-12-2008

  Økonomisk Redegørelse, december 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2010 samt en vurdering af finanspolitikken.

 • Denmarks Convergence Programme 2008

  Danmarks Konvergensprogram 2008

  Publiceret 08-12-2008

  Danmark har i dag fremsendt sit Konvergensprogram 2008 til EU (KP08).

 • Budgetoversigt 4, december 2008

  Publiceret 08-12-2008

  På finansloven for 2009 skønnes overskuddet på statens finanser til 4½ mia. kr. i 2009, mens der i 2008 skønnes et overskud på 59 mia. kr. Det ventede fald i overskuddet skal blandt andet ses i sammen..

 • Aftaler om Finansloven for 2009

  Publiceret 10-11-2008

  Aftaler om Finansloven for 2009 indeholder alle finanslovaftalerne for 2009

 • Danmarks nationale reformprogram 2008

  Publiceret 15-10-2008

  Reformprogram 2008 er Danmarks andet nationale reformprogram, og afløser reformprogrammet fra 2005. Danmarks Nationale Reformprogram 2008 er ikke en grundlæggende omformulering af den danske reformstr..

 • Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark 1983-2006

  Publiceret 10-09-2008

  Dette notat beskriver indkomstudviklingen i Danmark i perioden fra 1983 frem til 2006, som aktuelt er det seneste år med detaljerede indkomstoplysninger.

 • I form til fremtiden - Finanslovforslaget for 2009

  Publiceret 26-08-2008

  Dansk økonomi er grundlæggende sund. Beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden ekstraordinært lav. Både den offentlige økonomi og betalingsbalancen udviser pæne overskud. Og Danmark er ikke tynget af ...

 • Budgetoversigt 3, august 2008

  Publiceret 26-08-2008

  På finanslovforslaget for 2009 skønnes overskuddet på statens finanser til 63¼ mia. kr. i 2009, mens der i 2008 skønnes et overskud på 68 mia. kr. De ventede overskud skal blandt andet ses i sammenhæn ...

 • Økonomisk Redegørelse, August 2008

  Publiceret 26-08-2008

  Økonomisk Redegørelse, august 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009 samt en vurdering af finanspolitikken.

 • Staten betaler skattestoppet

  Publiceret 04-07-2008

  Det er staten og ikke kommunerne, der ”betaler” for skattestoppet. Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningen af skattestoppet, idet statens bloktilskud tilpasses, så der er ligevægt mellem kommun ...