EU-Kommissionens interim rapport, januar 2009

19-01-2009

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort en ny vurdering af vækstudsigterne i EU-lande mv. for de kommende år.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

EU’s nye prognose tegner et meget dystert billede af vækstudsigterne. For en række af Danmarks vigtigste samhandelsparter venter Kommissionen således et fald i BNP på i omegnen af 2 pct. i år. Først sent i 2009 ventes en begyndende vending, men omslaget forventes at komme langsomt, og Kommissionen venter derfor stadig svag vækst i 2010. Kommissionens prognose er dermed mere dyster end de seneste prognoser fra andre internationale organisationer. 

Vi er ikke en isoleret ø i den internationale økonomi og det vil selvsagt have stor betydning for Danmark, hvis en så dyb og bred international afmatning realiseres. Heldigvis er vi er godt rustet til at møde udfordringerne. Finanspolitikken er indrettet så økonomien får et ret stort skub i år. Ledigheden i Danmark er fortsat meget lav og konkurrenceevnen svækkes stadig, vi skal derfor handle med omhu. Den nye aftale om kreditpakken skal modvirke at virksomheder og borgere havner i en kreditklemme, så virksomheder og borgere stadig kan låne penge til sunde formål. 

Jeg bemærker i øvrigt, at Danmark - trods en ventet vækst på -1 pct. i år - er et af de lande, som klarer sig bedst i Kommissionens nye prognose.