• Korrektion til Børsens artikel ”Danmark snylter på udenlandske hjælpepakker”

  Publiceret 30-01-2009

  Under overskriften ”Danmark snylter på udenlandske hjælpepakker” har Børsen den 28. januar valgt at bringe en artikel, hvori det angives, at Danmarks bidrag til EU’s vækstplan er nul.

 • Ledigheden steg i december

  Publiceret 29-01-2009

  Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for december.

 • Bredt forlig om Danmarks grønne transportpolitik

  Publiceret 29-01-2009

  Den danske transportpolitik er i dag sat på et grønt spor frem til 2020. Aftalen indeholder overordnede grønne principper for transportpolitikken samt konkrete bane- og vejprojekter for ca. 87 milliar ...

 • Startskud til en moderne sygehusstruktur

  Publiceret 26-01-2009

  Regeringen afsætter godt 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018. 11 projekter spredt ud i hele landet er prioriteret i første runde. Investeringerne er startsk ...

 • Pressemøde om investeringer i en moderne sygehusstruktur

  Publiceret 23-01-2009

  Regeringen indbyder til pressemøde om investeringer i en moderne sygehusstruktur: Mandag den 26. januar 2009 kl. 14.30 i Finansministeriets Rentekammersal. På pressemødet vil regeringen udmelde de..

 • Nyt tema om Danmark og euroen

  Publiceret 21-01-2009

  I lyset af Folketingets høring den 22. januar om bl.a. euroen, har Finansministeriet lanceret en temaside om Danmark og euroen.

 • EU-Kommissionens interim rapport, januar 2009

  Publiceret 19-01-2009

  EU-Kommissionen har i dag offentliggjort en ny vurdering af vækstudsigterne i EU-lande mv. for de kommende år.

 • Kommunernes budgetter for 2009 lever op til økonomiaftalen

  Publiceret 19-01-2009

  Kommunernes udgifter i budgettet for 2009 lever op til økonomiaftalen med regeringen. Det viser den endelige opgørelse af budgetterne for 2009 baseret på kommunernes indberetninger til Danmarks Statis ...

 • Aftale om kreditpakke på plads

  Publiceret 18-01-2009

  Regeringen har i dag indgået en aftale om en kreditpakke med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kreditpakken skal modvirke, at v..

 • ECB og Nationalbankens rentesænkning

  Publiceret 15-01-2009

  Finansministerens udtalelse i forbindelse med ECB og Danmarks Nationalbanks rentesænkning.