Korrektion til Børsens artikel ”Danmark snylter på udenlandske hjælpepakker”

30-01-2009

Under overskriften ”Danmark snylter på udenlandske hjælpepakker” har Børsen den 28. januar valgt at bringe en artikel, hvori det angives, at Danmarks bidrag til EU’s vækstplan er nul.

Opgørelsen af den finanspolitiske stimulans bygger på meget selektive og uklare kriterier for, hvad der kan opfattes som reaktioner på finanskrisen. Opgørelsen er således ikke udtryk for den samlede finanspolitiske ekspansion i Danmark for 2009, som er det relevante mål. Eksempelvis er skattenedsættelserne i 2009 ikke medtaget i artiklens opgørelse for Danmark. Opgjort efter de principper, som normalt anvendes ved internationale sammenligninger, udgør den samlede finanspolitiske ekspansion i Danmark omtrent 1 pct. af BNP i 2009.

I artiklen fremføres endvidere, at finanseffekten for 2009, som angiver finanspolitikkens bidrag til BNP-væksten og kan opgøres til 0,4 pct., skal sammenlignes med et tal på 1,4 pct. af BNP for Tyskland. De to tal kan imidlertid ikke sammenlignes, da der er tale om to forskellige opgørelsesmetoder. Tallet på 1,4 pct. af BNP for Tyskland svarer til effekten på de offentlige finanser og ikke til effekten på væksten i BNP – og omfatter kun bidrag der opfylder de uklare og selektive kriterier.