Ledigheden i november

08-01-2009

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for november. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 2.800 personer fra oktober til november til et niveau på 52.000 personer. Det svarer til 1,9 pct. af arbejdsstyrken, mod 4,5 pct. eller 130.000 i 2001.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen siger:

Ledigheden er fortsat meget lav. Faktisk er vi i dag på et niveau, som man for få år siden ville anse for en helt umulig drøm. Det er selvfølgelig en ringe trøst, for den, der får opsagt sit job, men det er trods alt lettere at finde nyt arbejde, når ledigheden er historisk lav.

Næsten alle lande oplever stigende ledighed i denne tid bl.a. pga. finanskrisen. Men i Danmark er vi ret godt rustet til at komme igennem en periode med svage internationale konjunkturer, fordi vi har sparet op i gode år og ledigheden er lav. Men vi skal bruge mulighederne med omtanke. Danske virksomheder mister konkurrenceevne i øjeblikket. Det betyder selvfølgelig noget – også i forhold til ledigheden. 

Vi har allerede truffet en række beslutninger, der holder hånden under dansk økonomi – og det vil vi fortsat gøre, hvis det er nødvendigt. De offentlige udgifter stiger og skatten er sat ned, hvilket – sammen med lavere prisstigninger – har givet danskerne en markant større købekraft. Men den økonomiske politisk skal også være afstemt, så presset på konkurrenceevnen ikke forøges og sådan at renten kan komme ned af hensyn til boligmarkedet og den finansielle stabilitet. 

Den næste store opgave er at sikre, at bankerne ikke strammer kreditpolitikken unødvendigt. Derfor indleder vi i dag drøftelser med partierne om, hvordan vi på en klog måde kan mindske likviditetsproblemerne for sunde danske virksomheder.