Startskud til en moderne sygehusstruktur

26-01-2009

Regeringen afsætter godt 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018. 11 projekter spredt ud i hele landet er prioriteret i første runde. Investeringerne er startskuddet til en moderne sygehusstruktur, hvor omdrejningspunktet er høj faglighed på specialiserede sygehuse og tryghed i nærområderne.

Regeringen ønsker, at akut behandling leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt, året rundt. Det betyder, at behandlingerne skal samles på fagligt bæredygtige enheder, mens der skal samarbejdes om de funktioner, som er for specialiserede til at kunne udføres i alle regioner. Det giver den bedste behandling og tryghed for patienterne.

Foruden en specialisering og samling på færre sygehuse vil de nære behandlingsmuligheder blive styrket, så mindre skader kan behandles mere lokalt. Fremtidens sundhedsvæsen vil byde på nære tilbud, så f.eks. nedlagte sygehuse bruges som skadesklinik med sygeplejersker, der kan håndtere de lettere skader. Det skal medvirke til at skabe tryghed i nærområderne.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen udtaler:

Med udmeldingen i dag af de første 25 mia. kr. tager vi for alvor hul på en omfattende omstrukturering og modernisering af det danske sygehusvæsen. Med de massive investeringer vil vi gøre et godt dansk sundhedsvæsen bedre.

Det er afgørende for regeringen, at de kommende års store investeringer i nye og moderniserede sygehuse hviler på et fagligt grundlag. Og at investeringerne lever op til principperne for en moderne sygehusstruktur og samtidig understøtter en sammenhængende sygehusstruktur, der sikrer den faglige kvalitet i sygehusbehandlingen. Regeringen har derfor valgt at følge ekspertpanelets anbefalinger.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Jeg er glad for, at vi i dag kan give et så stort investeringsløft til sundhedsområdet, der lever op til de principper, regeringen aftalte med Danske Regioner tilbage i 2007. Jeg mener, at vi med de prioriterede projekter understøtter en moderne sygehusstruktur, der bygger på høj faglighed og tryghed for den enkelte, og vi dermed får mest sundhed for pengene til gavn for os alle.

Udmøntningen af de resterende midler fra kvalitetsfonden vil ske efter en indstilling fra ekspertpanelet i 2010 og en efterfølgende drøftelse med Danske Regioner.

Læs presseresuméer om investeringer i en moderne sygehusstruktur 

Se plancherne fra pressemødet om en moderne sygehusstruktur