Statens selskaber 2009

16-06-2009

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2009.

Publikationen, der udkommer årligt, giver et overblik over udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Herunder en beskrivelse af statens aktieposter og udbytteindtægter, selskabernes overordnede økonomiske resultater for regnskabsåret 2008 samt udviklingen heri fra 2004 og frem.

Eksempelvis kan nævnes, at staten den 31. december 2008 ejede aktier og anparter i 24 selskaber. Dertil kommer to selvstændige offentlige virksomheder, DSB og Energinet.dk samt interessentskaberne Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

I 2008 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder en nettoomsætning på 103,9 mia. kr., hvilket er en fremgang på 23 pct. i forhold til 2007. For så vidt angår de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde nettoomsætningen 42,0 mia. kr., hvilket er et fald på 27 pct. sammenlignet med 2007.

Endvidere kan nævnes, at staten indtil nu har realiseret udbytteindtægter på godt 2 mia. kr., hvilket er et fald på 31 pct. i forhold til det samlede realiseret udbytte i 2008.

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri, indeholder publikationen endvidere en beskrivelse af de større selskabers overordnede forretningsmæssige udvikling.

Læs Statens selskaber 2009