Opfølgning på kommuneaftalen for 2010: Handlingsplan for frigørelse af ressourcer i kommunerne

23-09-2009

I forårets aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi indgik, at der i 2010 skal frigøres 1 mia. kr. i kommunerne til service gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse i kommunerne.

Aftalen indebærer en gensidig forpligtelse for kommunerne og regeringen, hvor regeringen skal fremlægge statslige initiativer, der kan frigøre halvdelen – dvs. 500 mio. kr. i 2010. 

Regeringen offentliggør nu en handlingsplan, som beskriver de statslige initiativer, som i 2010 frigør 500 mio. kr. i kommunerne til service. Regeringen og KL er enige om, at staten hermed har opfyldt sin aftale for 2010.

På sigt skal der frigøres betydeligt flere midler til service. Regeringen og KL har aftalt, at der i de næste fire år skal frigøres ressourcer i kommunerne for 1 mia. kr. om året, så man i 2013 når op på i alt 5 mia. kr. mere til service. Staten skal bidrage hertil med halvdelen.

Handlingsplanen er således kun det første skridt.

Næste skridt bliver regeringens samlede plan for afbureaukratisering i kommuner og regioner, som offentliggøres i oktober. Det sker som led i kvalitetsreformen. Denne plan vil også indebære frigørelse af midler til service i kommunerne.

Læs Handlingsplanen for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010