Forbrænding af affald

15-12-2010

Miljøminister Karen Ellemann sender i dag en ny rapport i høring, som viser, at det er muligt at reducere de samlede omkostninger med mindst 420 millioner kroner årligt i affaldsforbrændingssektoren i Danmark. Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel embedsmandsgruppe med Finansministeriet som formand.

Miljøminister Karen Ellemann sender i dag en ny rapport i høring, som viser, at det er muligt at reducere de samlede omkostninger med mindst 420 millioner kroner årligt i affaldsforbrændingssektoren i Danmark. Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel embedsmandsgruppe med Finansministeriet som formand.

Rapporten peger på, at øget konkurrence på markedet for affaldsforbrænding blandt andet vil betyde:

  • Billigere forbrænding af affald for husholdninger og virksomheder

  • Mere lige forhold for kommunale og private forbrændingsanlæg

  • Bedre udnyttelse af de samlede ressourcer og øget genanvendelse

  • Bedre understøttelse af forpligtelserne på klima- og energiområdet

  • Løbende tilpasning af den samlede forbrændingskapacitet

På baggrund af rapporten anbefaler regeringen, at både erhvervsaffald og husholdningsaffald udsættes for fri konkurrence i fremtiden. Derfor indgår anbefalingerne også i regeringens oplæg til Vækstforum.

Læs oplægget Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Læs rapporten Forbrænding af affald

Du kan endvidere læse bilagene til udvalgets rapport ved at klikke nedenfor:

Læs bilag 1. Provenueffekt ved udenrigshandel med forbrændingsegnet affald

Læs bilag 2. Opdatering af udvalgte EU landes erfaringer med organiseringen af affaldsforbrændingssektoren

Læs bilag 3. Regler for selskabsbeskatning ved produktion af el og varme

Læs bilag 4. Scenarier for liberalisering af affaldsforbrænding i Danmark

Læs bilag 5. CO2-effekter ved transport af affald

Læs bilag 6. Omorganisering som løsningsmodel