Forbrænding af affald

15-12-2010

Miljøminister Karen Ellemann sender i dag en ny rapport i høring, som viser, at det er muligt at reducere de samlede omkostninger med mindst 420 millioner kroner årligt i affaldsforbrændingssektoren i Danmark. Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel embedsmandsgruppe med Finansministeriet som formand.

Miljøminister Karen Ellemann sender i dag en ny rapport i høring, som viser, at det er muligt at reducere de samlede omkostninger med mindst 420 millioner kroner årligt i affaldsforbrændingssektoren i Danmark. Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel embedsmandsgruppe med Finansministeriet som formand.

Rapporten peger på, at øget konkurrence på markedet for affaldsforbrænding blandt andet vil betyde:

  • Billigere forbrænding af affald for husholdninger og virksomheder

  • Mere lige forhold for kommunale og private forbrændingsanlæg

  • Bedre udnyttelse af de samlede ressourcer og øget genanvendelse

  • Bedre understøttelse af forpligtelserne på klima- og energiområdet

  • Løbende tilpasning af den samlede forbrændingskapacitet

På baggrund af rapporten anbefaler regeringen, at både erhvervsaffald og husholdningsaffald udsættes for fri konkurrence i fremtiden. Derfor indgår anbefalingerne også i regeringens oplæg til Vækstforum: ”Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence", som kan læses her.

Læs rapporten Forbrænding af affald i pdf-format her

Du kan endvidere læse bilagene til udvalgets rapport ved at klikke nedenfor:

Læs bilag 1. Provenueffekt ved udenrigshandel med forbrændingsegnet affald i pdf her

Læs bilag 2. Opdatering af udvalgte EU landes erfaringer med organiseringen af affaldsforbrændingssektoren i pdf her

Læs bilag 3. Regler for selskabsbeskatning ved produktion af el og varme i pdf her

Læs bilag 4. Scenarier for liberalisering af affaldsforbrænding i Danmark i pdf her

Læs bilag 5. CO2-effekter ved transport af affald i pdf her

Læs bilag 6. Omorganisering som løsningsmodel i pdf her