Statens selskaber 2010

23-06-2010

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2010. Publikationen, der udkommer årligt, giver et overblik over udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer.

Herunder en beskrivelse af statens aktieposter og udbytteindtægter, selskabernes overordnede økonomiske resultater for regnskabsåret 2009 samt udviklingen heri fra 2005 og frem.

Det fremgår, at staten den 31. december 2009 ejede aktier og anparter i 23 selskaber. Dertil kommer to selvstændige offentlige virksomheder, DSB og Energinet.dk samt interessentskaberne Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S. I foråret 2010 har staten desuden modtaget aktier svarende til en ejerandel på 53,5 pct. i Skælskør Bank A/S.

I 2009 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder en nettoomsætning på 90,2 mia. kr. mens nettoomsætningen i de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde 70,3 mia. kr.

Endvidere kan man læse i publikationen, at staten indtil nu i 2010 har realiseret udbytteindtægter på 1,3 mia. kr., hvilket er et fald på 38 pct. i forhold til det samlede realiserede udbytte i 2009. Den samlede udbyttebetaling i 2010 kan dog blive højere. Således har Københavns Lufthavne A/S siden 2007 udloddet udbytte to gange om året.

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri, indeholder publikationen en beskrivelse af de større selskabers overordnede forretningsmæssige udvikling.

Læs Statens selskaber 2010