Åbning af EU's underskudsprocedure for Danmark

12-05-2010

Kommissionen har i dag vedtaget en rapport om Danmark (under Traktatens artikel 126(3)), som er det første skridt i EU’s underskudsprocedure, hvor Danmark snart vil få en henstilling om finanspolitisk konsolidering og at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP.

Kommissionen vurderer, at Danmarks underskud hverken er midlertidigt eller tæt på Traktatens grænse på 3 pct. af BNP, og Kommissionen konkluderer således, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud for Danmark.

Rapporten indleder de næste skridt i proceduren, der munder ud i en henstilling til Danmark om at stramme finanspolitikken med henblik på at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP. Det er fortsat forventningen, at Danmark vil få en henstilling om at stramme finanspolitikken med i gennemsnit mindst ½ pct. af BNP pr. år i 2011-2013, så underskuddet er bragt ned under 3 pct. af BNP i 2013.

Henstillingen til Danmark vil formentlig blive vedtaget af EU’s finansministre i forbindelse med ECOFIN-mødet i juli.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Kommissionens rapport er det første formelle skridt på vej mod den kommende henstilling til Danmark om finanspolitisk konsolidering. Jeg regner fortsat med, at vi får en henstilling med to hovedkrav: For det første, at vi skal bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP i 2013. For det andet, at vi for at nå det mål skal stramme de offentlige finanser med i alt 1½ pct. af BNP i perioden 2011-2013 svarende til ca. 24 mia. kr. Derudover vil henstillingen formentlig sige direkte, at vi bør starte konsolideringen i 2011. 


Finansministeren bemærker endvidere: 

Kommissionens rapport understreger, at EU’s regler ikke er noget man kan snakke sig ud af, og at Danmark vil blive behandlet på lige vilkår med alle andre EU-lande med underskud over 3 pct. af BNP, dvs. næsten alle EU-lande.