• Ændring af børnefamilieydelsen

  Publiceret 31-05-2010

  Som led i Genopretningspakken blev reglerne for modtagelse af børnefamilieydelse ændret. For at sikre en mere ligelig fordeling af ændringerne i børnefamilieydelsen har regeringen sammen med Dansk Fol ...

 • Fortsat fremgang i dansk økonomi

  Publiceret 31-05-2010

  Dansk økonomi voksede med 0,6 pct. i 1. kvartal 2010. Det viser Danmarks Statistiks første offentliggørelse af nationalregnskabstal for kvartalet. Særligt eksporten og privatforbruget trækker op i eft ...

 • Budgetredegørelse 2010

  Publiceret 30-05-2010

  Budgetredegørelse 2010 om udgiftsvækst og omprioriteringsmuligheder.

 • Lønkommissionens redegørelse: Opgør med forældede overenskomster og lønsystemer

  Publiceret 28-05-2010

  Lønkommissionens redegørelse viser, at overenskomsterne er for komplicerede, formynderiske, og at der er for mange. Både ledere og medarbejdere på det offentlige område ønsker mere frihed til lokal lø ...

 • Nye ledighedstal for april 2010

  Publiceret 28-05-2010

  Den registrerede ledighed faldt med 2.400 personer fra marts til april, og ledigheden i april udgør dermed 114.300 personer svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statisti ...

 • Forslag om fusion mellem Max Bank og Skælskør Bank

  Publiceret 26-05-2010

  Max Bank og Skælskør Bank har den 27. maj 2010 udsendt meddelelse om, at bestyrelserne er blevet enige om at indstille til deres respektive generalforsamlinger, at der gennemføres en fusion af de to b ...

 • Aftale om genopretning af dansk økonomi

  Publiceret 25-05-2010

  Den danske økonomi er igen på rette spor. Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om genopretning af dansk økonomi blevet enige om en række tiltag, der genopretter den danske økonomi og lever op ...

 • Stort potentiale ved mere effektiv administration i kommunerne

  Publiceret 23-05-2010

  Kommunalreformen gav en enestående mulighed for at sammenlægge administration i kommunerne, indhøste stordriftsfordele og nytænke opgaveløsningen. En netop offentliggjort analyse af udviklingen i den ...

 • Danmark har brug for genopretningsplan

  Publiceret 22-05-2010

  Danmark har underskud i den offentlige økonomi på over 5 pct. af BNP eller ca. 90 mia. kroner i 2010. Underskuddet er væsentligt større end 3 pct. af BNP, hvilket betyder, at Danmark ikke opfylder kon ...

 • Svar på spørgsmål nr. 177 fra Folketingets Finansudvalg om S/SF udspil "Fair Løsning"

  Publiceret 21-05-2010

  Folketingets Finansudvalg har spurgt Finansministeriet om hvorvidt S/SF's udspil "Fair Løsning" lever op til EU's forventede konvergenskrav.