Ændring af børnefamilieydelsen

31-05-2010

Som led i Genopretningspakken blev reglerne for modtagelse af børnefamilieydelse ændret. For at sikre en mere ligelig fordeling af ændringerne i børnefamilieydelsen har regeringen sammen med Dansk Folkeparti besluttet at revidere ændringerne.

 Vi har lyttet til kritikken, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Debatten om børnechecken har gået højt de seneste dage, og vi har lyttet til kritikken. Derfor har vi besluttet at ændre loftet for børnefamilieydelsen og indfasningen. Med den nye aftale vil familier i 2011, 2012 og 2013 maksimalt gå 12.000 kroner ned i ydelse. Samtidig hæver vi loftet fra 30.000 kroner til 35.000 kroner. For at opnå denne lempelse af aftalen går alle modtagere af børnefamilieydelsen 5 procent ned i ydelse. Herved sikrer vi en model, hvor alle bidrager.

For det første indføres en maksimumgrænse over nedgangen i børnefamilieydelse på 12.000 kroner for 2011, 2012 og 2013. Herefter udfases den maksimale grænse frem mod 2020. Det sker som et supplement til den overgangsordning som allerede er aftalt.

For det andet hæves loftet fra 30.000 kroner til 35.000 kroner for den samlede skattefrie børnefamilieydelse, der kan modtages årligt. Det betyder, at langt færre familier bliver omfattet.

For det tredje finansieres ovenstående lempelser ved at nedsættes satserne for børnefamilieydelse med 5 procent for alle modtagere af børnefamilieydelse.

Ændringen af reglerne for børnefamilieydelse har virkning fra 1. januar 2011 og erstatter de ændringer af reglerne for børnefamilieydelse, der indgår i Aftale om genopretning af dansk økonomi af den 25. maj 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Der vil blive fremsat ændringsforslag til lovforslaget om ændring af Børnefamilieydelsen.
 
Læs om nedsættelse af børnefamilieydelsen