Nye initiativer skal sikre at der kommer styr på it-projekter i staten

11-05-2010

Der skal bedre styr på de statslige it-projekter. Derfor har Regeringen, på baggrund af anbefalinger fra en tværministeriel arbejdsgruppe, besluttet at gennemføre en række initiativer. Målet er at sikre flere it-projekter til tiden og til den budgetterede pris.

Initiativerne er fordelt på tre indsatsområder:

  • Ministeriernes kompetencer til at drive it-projekter skal øges. Det skal bl.a. ske ved at etablere et fælles korps med erfarne projektledere. Målet er at sikre, at ministerierne har de rette værktøjer, kompetencer og ressourcer til rådighed, når de igangsætter et it-projekt.

  • It-projekternes risici og faldgruber skal afdækkes, inden projekterne igangsættes gennem systematiserede risiko-analyser under et nyt it-projektråd i staten. Målet er, at ministerierne ikke fremover igangsætter høj risikofyldte it-projekter, med mindre der er helt særlige grunde hertil.

  • Der skal sikres et bedre samarbejde med leverandører og rådgivere og staten gennem systematiske evalueringer af gennemførte projekter, så ministerierne kan bruge gode og dårlige erfaringer fra tidligere it-projekter.

Initiativerne er nærmere beskrevet i rapporten ”Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten”, som er lavet af en tværministeriel arbejdsgruppe sammen med en rådgivergruppe af eksperter og professionelle, bl.a. fra det private erhvervsliv. Regeringen har besluttet at gennemføre arbejdsgruppens anbefalinger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen peger på, at det er vigtigt, at de mange penge til it-projekter bruges bedst muligt, i en tid med fokus på konsolidering af de offentlige finanser:

De initiativer, Regeringen nu iværksætter, betyder, at ministerierne bliver bedre til at gennemføre it-projekter uden store forsinkelser og budgetoverskridelser. Det er vigtigt, fordi digitalisering er et centralt værktøj til at få en bedre og endnu mere effektiv offentlig sektor. Digitalisering betyder nem og bekvem oplysning og hjælp til borgere og virksomheder. Samtidig frigør vi penge til velfærd, hver gang vi sparer penge på administration.

Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen siger:

Initiativerne er ikke bare en væsentlig forudsætning for effektivisering. Det er også en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe innovation og udvikling. Vi skal udnytte teknologien til at skabe bedre digitale løsninger, der kan hjælpe den enkelte dansker i hverdagen – om det så drejer sig om en sms-påmindelse fra det offentlige eller udnyttelse af telemedicin. Det kræver, at vi bliver bedre til at opstille mål og til løbende at evaluere målene. På denne måde kan vi udnytte teknologien til at skabe vækst og velfærd.

Det er muligt at kontakte fire af medlemmerne fra den rådgivergruppe af eksperter, der har været nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten:

  • Lars Fruergaard Jørgensen, Senior Vice President, Novo Nordisk 

  • Ole Kjær, Direktør, Skatteministeriet

  • Peter Trier Schleidt, Vicedirektør, CIO, Danske Bank

  • Carsten Krogsgaard Thomsen, Koncerndirektør, økonomidirektør, Dong Energy

Læs rapporten ”Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten”