De nordiske lande er enige om at genskabe balance på de offentlige finanser efter krisen

22-03-2010

De nordiske finansministre har på et møde i København den 22. marts 2010 diskuteret den økonomiske situation og de økonomisk-politiske udfordringer, som de nordiske lande står over for under og efter den økonomiske og finansielle krise.

Der er nu tegn på at bunden er nået i den internationale økonomiske og finansielle krise, og de nordiske økonomier bevæger sig atter fremad. Krisen har rejst en række store udfordringer for den økonomiske politik nu og i de kommende år. Det gælder ikke mindst Island.

De nordiske nabolande og de selvstyrende områder bakker op om Islands regering i sin stræben efter økonomisk genopretning bl.a. igennem implementering af IMF programmet og honorering af sine internationale forpligtelser. 

Det siger Danmarks finansminister Claus Hjort Frederiksen i forbindelse med det nordiske finansministermøde i København.

De nordiske landes fælles udfordringer er især at sikre exit fra de ekstraordinære finanspolitiske, finansielle og strukturelle tiltag i forbindelse med krisen. Udfordringerne varierer, men den største fælles udfordring er at styrke de offentlige finanser efter de store finanspolitiske lempelser under krisen. Finansministrene er enige om vigtigheden af at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser i de nærmeste kommende år, at genskabe strukturel balance eller overskud på mellemlangt sigt, og at sikre langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Ministrene pointerer desuden, at håndteringen af de samlede udfordringer fortsat indebærer at igangsætte initiativer, som styrker vækst og beskæftigelse og dermed også de offentlige finanser.

Med det formål at belyse økonomisk-politiske spørgsmål i et nordisk perspektiv samt at udbrede diskussionen om aktuel økonomisk politik, er et nyt tidsskrift Nordic Economic Policy Review (NEPR) sat i værk. Det første nummer udkommer i juni 2010 og har titlen Fiscal Consequences of the Crisis. På MR-Finans blev en række af tidsskriftets artikler præsenteret for ministrene bl.a. med det formål at skabe inspiration for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.