• Digitale breve fra det offentlige

  Publiceret 29-03-2010

  Breve fra det offentlige om bilsyn, barsel og byggesager kan for mange klares over internettet. Kommuner, regioner og statslige myndigheder kan spare op til 1,1 milliarder kroner, hvis blot halvdelen ...

 • Dansk konvergensprogram behandlet af EU-Kommissionen

  Publiceret 24-03-2010

  EU-Kommissionen har på sit møde i Bruxelles i dag behandlet et udkast til vurdering af det danske konvergensprogram for 2009. Den endelige vurdering af det danske program skal behandles og vedtages af ...

 • De nordiske lande er enige om at genskabe balance på de offentlige finanser efter krisen

  Publiceret 22-03-2010

  De nordiske finansministre har på et møde i København den 22. marts 2010 diskuteret den økonomiske situation og de økonomisk-politiske udfordringer, som de nordiske lande står over for under og efter ...

 • Skælskør Bank

  Publiceret 18-03-2010

  Skælskør Bank har den 17. marts 2010 udsendt meddelelse om, at banken i medfør af aftale om et statsligt kapitalindskud ønsker at udnytte deres ret til at konvertere 99,6 mio. kr. af det samlede stats ...

 • Nyt nummer af Incitament på gaden

  Publiceret 18-03-2010

  Årets første nummer af Incitament er på gaden og har et hovedtema om fjerde bølge af Statens Indkøb. Her sættes spot på, hvordan det er gået, og kunderne bliver spurgt om, hvordan de oplever centralis ...

 • Nordisk finansministermøde og konference

  Publiceret 17-03-2010

  De nordiske finansministre mødes i Nordisk Ministerråd mandag den 22. marts i Rentekammersalen i Finansministeriet kl. 10.00-13.00.

 • Kommentar til Nationalbankens kvartalsoversigt

  Publiceret 17-03-2010

  I Nationalbankens kvartalsoversigt indgår bl.a. en ny prognose for dansk økonomi og betragtninger om den økonomiske politik, bl.a. i lyset af Konvergensprogrammet og regeringens udmeldinger om, hvorda ...

 • Undersøgelse af regional sundheds-it

  Publiceret 05-03-2010

  Regeringen og Danske Regioner besluttede i oktober 2008 at igangsætte et fælles udredningsarbejde omkring den samlede sundheds-it i Danmark.

 • Finansministeriets overgår til ny eRekrutteringsløsning på fm.dk

  Publiceret 02-03-2010

  Finansministeriet er en af de første institutioner i staten til at implementere statens nye elektroniske rekrutteringssystem ”eRekruttering”.

 • Danmark det mest lige land i OECD

  Publiceret 01-03-2010

  Der har været en relativt høj indkomstfremgang fra 2005 til 2007, som har medført en realindkomstfremgang for alle indkomstgrupper, og Danmark er det land i OECD med de mindste indkomstforskelle.