Nyt nummer af Incitament på gaden

18-03-2010

Årets første nummer af Incitament er på gaden og har et hovedtema om fjerde bølge af Statens Indkøb. Her sættes spot på, hvordan det er gået, og kunderne bliver spurgt om, hvordan de oplever centraliseringen af indkøbene.

Derudover er Charlotte Münters Innovationsstafet sendt videre til professor Klaus Klaudi Klausen og kommunaldirektør fra Gentofte Kommune Jan Nielsen, der har et klart budskab: Der er ingen vej uden om at innovere.

Britiske professor Ralph Stacey pointerer, at strategierne bør droppes og lederne skal lære at lede med uvisheden. Incitament skriver bl.a. også om nye organisationsformer i staten, firkløverimplementeringen, Rigsrevisionens kundeundersøgelse og om nedbringelse af energiforbruget i statens bygninger.

Bagsidens karrierespringer er denne gang departementschef i Udenrigsministeriet Claus Grube, der bl.a. fortæller om omstruktureringen af ministeriet.

Som et nyt tiltag vil en leder i det offentlige anmelde en relevant bog. Det har udviklingschef i Slots- og Ejendomsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen gjort med bogen ”Uden for kategori – ledelse af videnintensive virksomheder”.