Kommentarer til ledighedstal for september

28-10-2010

Efter et fald på 5.000 personer i august er antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) steget med 2.500 personer fra august til september og udgør dermed 168.000 personer svarende til 6,2 pct. af arbejdsstyrken. Udsvingene over de seneste måneder skyldes formentligt, at nogle ledige af rent tekniske grunde ikke indgik i ledighedsstatistikken i sommermånederne og nu indgår igen.

Stigningen afspejler, at den registrerede ledighed er steget med 3.500 personer til 115.000 personer svarende til 4,2 pct. af arbejdsstyrken, mens antallet af aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet (1.000 færre personer i september).

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Det var ikke uventet, at bruttoledigheden steg en smule i september måned efter det ret store fald i august. Ledigheden ser dog ikke ud til at komme op på de niveauer, som vi tidligere frygtede efter det meget kraftige tilbageslag i dansk og international økonomi. Det er positivt. 

Samtidig kan vi konstatere, at produktion og eksport er i fremgang. Finansloven for 2011 skal snart i hus, og det er vigtigt, at vi holder fast i den ansvarlige kurs og retter op på den offentlige økonomi som planlagt. Det samme har vismændene da også netop meget klart anbefalet. Vi skal fortsat sikre troværdighed og tillid til dansk økonomi, så vi kan fastholde det lave renteniveau til gavn for vækst, investeringer og beskæftigelse.