• Kommentarer til ledighedstal for september

  Publiceret 28-10-2010

  Efter et fald på 5.000 personer i august er antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) steget med 2.500 personer fra august til september og udgør dermed 168.000 personer svarende til 6,2 pct ...

 • Finansministeriets skriftlige kommentar til DØRs efterårsrapport 2010

  Publiceret 27-10-2010

  De Økonomiske Råd (DØR) har offentliggjort deres efterårsrapport 2010, der udover en vurdering af konjunktursituationen og den økonomiske politik denne gang har særligt fokus på produktivitetsudviklin ...

 • Det Økonomiske Råds efterårsrapport 2010

  Publiceret 26-10-2010

  De Økonomiske Råd (DØR) har offentliggjort deres efterårsrapport 2010, der udover en vurdering af konjunktursituationen og den økonomiske politik denne gang har særligt fokus på produktivitetsudviklin ...

 • Ny departementschef i Finansministeriet

  Publiceret 20-10-2010

  Regeringen har i dag besluttet at ansætte David Hellemann som ny departementschef i Finansministeriet. Han tiltræder stillingen som departementschef i dag den 20. oktober 2010.

 • Kommunernes skattefastsættelse for 2011

  Publiceret 15-10-2010

  Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2011. Resultatet er, at kommunerne budgetterer med skattestigninger på 330 mio. kr.

 • Oversættelse af EU-henstilling

  Publiceret 08-10-2010

  Danmark modtog den 13. juli i år en henstilling fra ECOFIN-rådet (EU’s økonomi- og finansministre) om bl.a. at styrke de offentlige finanser med ½ pct. af BNP i gennemsnit i årene 2011-2013 samt at br ...

 • Nyt arbejdspapir om beregning af den økonomiske gevinst ved arbejde (forskelsbeløb)

  Publiceret 05-10-2010

  Arbejdspapiret præsenterer en nyudviklet panelmodel, som anvendes til at estimere en timeløn for ledige og for andre personer, hvor der ikke er registeroplysninger om den løn, som personerne kan vente ...

 • Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

  Publiceret 05-10-2010

  I staten, kommunerne og regionerne gøres aktuelt en stor indsats for at tilpasse økonomien, så de aftalte rammer overholdes næste år. Den offentlige budgetlægning for 2011 ser ud til at være i god gæn ...

 • Møderække i finanslovsforhandlingerne

  Publiceret 04-10-2010

  Forhandlingerne om finansloven for 2011 indledes med et sættemøde om satspuljen for alle partier, som er med i forliget om satspuljen. Mødet foregår i Finansministeriet tirsdag den 5. oktober kl. 15.3 ...