Investeringer i ny IT skaber tredobbelt ”Win-situation”

03-09-2010

Tredimensionelt computerspil der lærer indvandrere om dansk kultur og sprog, intelligente lagner der forebygger liggesår og datacenter for kloaker der viser, hvor kapaciteten skal udbygges.

Det er eksempler på tre projekter, der sammen med 11 andre har fået tildelt i alt 48 mio. kroner fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi, fordi projekterne med ny teknologi skaber mere velfærd og bedre ressourceudnyttelse.

Bag fonden står regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over ABT-projekterne: 

Der er tale om en win-win-win-situationer her. Brugerne vinder, fordi de får en bedre service. Medarbejderne vinder, fordi de nye redskaber skåner ryggen eller giver mere tid i hverdagen. Økonomidirektøren og finansministeren vinder, fordi smarte velfærdsløsninger får skattekronerne til at række længere. Dermed bliver der råd til, at vi også kan have nærværende og velfungerende omsorg og service om 5 og 10 år.

Et godt eksempel er det intelligente sensorlagen, der effektivt forebygger liggesår. Det trykfølsomme lagen er koblet til et alarmsystem, der slår alarm, hvis der er risiko for tryksår. Dermed kan patienten undgå at få smertefulde liggesår, og plejepersonalet kan bruge tid og kræfter på andre former for pleje og omsorg for patienterne.

Andre eksempler på støttede projekter er:

DanskSimulatoren: Et pc-baseret 3D virtuelt univers, hvor en fremmedsproget elev lærer dansk og dansk kultur. Kursisten interagerer med det virtuelle danske lokalsamfund og løser specifikke opgaver i forskellige læringsrelevante scenarier.
   
Fælles datacenter for kloak- og afløbssystemer: Et fælles datacenter for kloak- og afløbssystemer sikrer et godt beslutningsgrundlag ved udbygninger af ledningsnettet, der fremover vil blive nødvendige for at imødegå oversvømmelser pga. klimaændringerne.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne om Finansloven 2011 udmøntes 391 mio. kroner til nye projekter i 2011.