• Ledighedstal for august 2010

  Publiceret 30-09-2010

  Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) faldt med 5.100 personer fra juli til august og udgør dermed 165.800 personer svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Bortset fra mindre fald i apr ...

 • Markant fremgang i dansk økonomi i 2. kvartal

  Publiceret 30-09-2010

  Det reviderede kvartalsvise nationalregnskab fra Danmarks Statistik viser en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 1,7 pct. i 2. kvartal i år, når der korrigeres for sæsonudsving. I Tyskland og Sve ...

 • Ny hvidbog viser store udfordringer for statens arbejdspladser

  Publiceret 23-09-2010

  Hvidbogen, som Personalestyrelsen offentliggør i dag, bygger på helt nye undersøgelser og analyser. Blandt de vigtigste konklusioner er: Over halvdelen af de ansatte i staten vil have ændret lønsyste..

 • Forkerte påstande i Information

  Publiceret 23-09-2010

  Dagbladet Information har i dag (23/9) på forsiden bla. skrevet, at embedsmænd i Finansministeriet blev: ”beordret til at slette alle mail om en intern rapport, der angiveligt dokumenterede, hvorledes ...

 • Nyt arbejdspapir om boligpriserne i Danmark

  Publiceret 23-09-2010

  Model for boligmarkedet peger på, at boligpriserne kan stige moderat de næste år under realistiske antagelser om renteudviklingen.

 • Finansministerens tale ved overdragelse af Frederik 8's palæ

  Publiceret 21-09-2010

  Efter fem års ombygning overdrog staten Frederik 8's Palæ til kronprins Frederik og hans familie.

 • Vurdering af loft over pensionsindbetalinger

  Publiceret 20-09-2010

  I et notat fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd af 13. september 2010 (1) rejses nogle spørgsmål omkring Finansiministeriets skøn for virkningerne af et loft over pensionsindbetalinger på 100.000 kr., ...

 • Taskforcen lancerer ny blog og Twitter-profil

  Publiceret 15-09-2010

  For at styrke offentlige myndigheders mulighed for at samarbejde om og dele information om effektiv digital forvaltning online har Den Digitale Taskforce i dag lanceret en interaktiv blog. Platformen ...

 • Vurdering af S og SF’s forslag til indfrielse af EU-henstillingen til 2013

  Publiceret 10-09-2010

  S og SF fremlagde d. 6. september ”Finanslovsforslag 2011”. Forslaget indeholder – udover de dele, der vedrører finansloven for 2011 – en udfasning frem til 2013 af udspillet ”Fair Løsning” fra d. 11. ...

 • S blander pensionsformer sammen

  Publiceret 07-09-2010

  I forbindelse med førstebehandlingen af FFL2011 er der blevet rejst spørgsmål om Finansministeriets vurdering af S og SF’s forslag om at indføre loft over pensionsopsparingen, og hvordan det hænger sa ...