Ledighedstal for august 2010

30-09-2010

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) faldt med 5.100 personer fra juli til august og udgør dermed 165.800 personer svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Bortset fra mindre fald i april og maj er det første gang, siden ledigheden bundede i juni 2008, at bruttoledigheden er faldet.

Faldet afspejler både et lavere antal aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (4.000 færre personer i august), og at den registrerede ledighed er reduceret med 1.100 personer til 111.800 personer svarende til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er positivt, at det samlede antal ledige og aktiverede er faldet i august, selv om man skal være forsigtig, når man fortolker tallene. Der er sædvanligvis vanskeligheder ved at måle ledigheden i sommermånederne, og Finansministeriets prognose peger desværre fortsat på stigninger i ledigheden frem mod årsskiftet. Når det er sagt, så er der den seneste måneds tid kommet tal for beskæftigelse, produktion og eksport, som peger på fremgang i dansk økonomi. Det er der kun grund til at glæde sig over. 

Genopretningspakken har sikret tillid til dansk økonomi, og markederne har belønnet os med lave renter til gavn for virksomheder og boligejere. Og hér i efteråret arbejder vi videre med at sikre et godt vækstgrundlag for Danmark, så virksomhederne kan igangsætte investeringer og hyre arbejdskraft i vished om, at der også er basis for vækst på den lange bane.