S blander pensionsformer sammen

07-09-2010

I forbindelse med førstebehandlingen af FFL2011 er der blevet rejst spørgsmål om Finansministeriets vurdering af S og SF’s forslag om at indføre loft over pensionsopsparingen, og hvordan det hænger sammen med oplysninger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2009.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

  • Der er rejst spørgsmål ved vores provenuskøn for S og SF’s forslag om et loft på 100.000 kr. for pensionsindbetalinger, og hvordan det hænger sammen med oplysninger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2009 på s. 185.

  • Oplysningerne i Økonomisk Redegørelse angiver det provenu, som man får ind ved at indføre det loft over ratepensioner, som er vedtaget (jf. Forårspakke 2.0.)

  • Når Finansministeriet har vurderet, at dette loft over ratepensioner giver større provenu end S og SF’s forslag, som vedrører andre skattepligtige pensionsindbetalinger – især livrenter – så er der en enkel grund til det.

  • Det skyldes simpelthen, at der er flest indbetalinger til ratepension, som er over 100.000 kr. Skattegrundlaget er derfor størst med det loft over ratepensioner, som regeringen indførte med forårspakken 2.0.

  • I analyser i Skattekommissionen blev det således vurderet, at der samlet var indbetalinger til ratepensioner på 7 mia. kr., som oversteg loftet på de 100.000 kr.

  • Analysen viste desuden, at der var yderligere 3 mia. kr. i indbetalinger på andre skattepligtige pensionsordninger, som oversteg 100.000 kr.

  • Og S og SF’s forslag går netop ud på at udvide loftet til disse andre ordninger.

  • Dvs. at provenuet fra S og SF’s forslag derfor må være mindre end det provenu, som opnås med loftet over ratepensioner.