S blander pensionsformer sammen

07-09-2010

I forbindelse med førstebehandlingen af FFL2011 er der blevet rejst spørgsmål om Finansministeriets vurdering af S og SF’s forslag om at indføre loft over pensionsopsparingen, og hvordan det hænger sammen med oplysninger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2009.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Der er rejst spørgsmål ved vores provenuskøn for S og SF’s forslag om et loft på 100.000 kr. for pensionsindbetalinger, og hvordan det hænger sammen med oplysninger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2009 på s. 185.Oplysningerne i Økonomisk Redegørelse angiver det provenu, som man får ind ved at indføre det loft over ratepensioner, som er vedtaget (jf. Forårspakke 2.0.). 

Når Finansministeriet har vurderet, at dette loft over ratepensioner giver større provenu end S og SF’s forslag, som vedrører andre skattepligtige pensionsindbetalinger – især livrenter – så er der en enkel grund til det.Det skyldes simpelthen, at der er flest indbetalinger til ratepension, som er over 100.000 kr. Skattegrundlaget er derfor størst med det loft over ratepensioner, som regeringen indførte med forårspakken 2.0. 

I analyser i Skattekommissionen blev det således vurderet, at der samlet var indbetalinger til ratepensioner på 7 mia. kr., som oversteg loftet på de 100.000 kr.Analysen viste desuden, at der var yderligere 3 mia. kr. i indbetalinger på andre skattepligtige pensionsordninger, som oversteg 100.000 kr. Og S og SF’s forslag går netop ud på at udvide loftet til disse andre ordninger.Dvs. at provenuet fra S og SF’s forslag derfor må være mindre end det provenu, som opnås med loftet over ratepensioner.