Statens selskaber 2011

22-06-2011

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2011.

Publikationen, der udkommer årligt, giver et overblik over udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer, herunder en beskrivelse af statens aktieposter og udbytteindtægter, selskabernes overordnede økonomiske resultater for regnskabsåret 2010 samt udviklingen heri fra 2006 og frem.

Staten ejede pr. 31. december 2010 aktier og anparter i 23 selskaber. Dertil kommer tre selvstændige offentlige virksomheder DSB, Energinet.dk og Naviair, samt interessentskaberne Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

I 2010 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder en nettoomsætning på 91,8 mia. kr., mens nettoomsætningen i de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde 74,2 mia. kr.

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri, indeholder publikationen en beskrivelse af de større selskabers overordnede forretningsmæssige udvikling.

Læs mere om Statens selskaber 2011