BNP voksede i 2010

01-03-2011

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2010 og dermed den første opgørelse for 2010 som helhed. BNP voksede 2,1 pct. i 2010 i forhold til året før. Det er nogenlunde som ventet i Økonomisk Redegørelse fra december. I EU som helhed steg BNP med 1,7 pct. i 2010.

Der var en relativt stærk fremgang i de tre første kvartaler af 2010, mens der i 4. kvartal har været et fald i BNP på 0,4 pct. i forhold til 3. kvartal. Det skyldes bl.a. lavere lagerinvesteringer og en svækkelse af eksporten. Samtidig er der opgjort en forholdsvis stor stigning i importen. Generelt viser de danske BNP-tal ret store udsving sammenlignet med andre, større lande, og det ventes, at væksten igen vil være positiv i første kvartal i år. I 4. kvartal var BNP 2,7 pct. større end året før.
 
Beskæftigelsen er ifølge den nye opgørelse reduceret med knap 60.000 personer i 2010 som helhed i forhold til året før, primært som følge af store fald igennem 2009. I løbet af 2010 har beskæftigelsen været væsentligt mere stabil, hvilket sammen med ledighedsudviklingen peger på en stabilisering af arbejdsmarkedet. Den private beskæftigelse steg lidt i 4. kvartal.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

2010 var et år med fremgang for dansk økonomi. Vi har bevæget os ud af den negative spiral, som den internationale finanskrise kastede dansk og international økonomi ind i, men der er stadig et stykke vej til fuld genopretning af aktiviteten. Det er positivt, at faldet i den private beskæftigelse tilsyneladende er bremset helt op. 

Vi forventer, at genopretningen af dansk økonomi fortsætter i de kommende år. Fremgangen kommer formentlig til at ske i et moderat tempo og med pauser indimellem, sådan som vi har set det i 4. kvartal. Det afgørende er at sikre tilliden til dansk økonomi ved at gennemføre reformer, som styrker finanserne og beskæftigelse på lidt længere sigt. Samtidig skal vi føre en ansvarlig udgiftspolitik, så vi undgår pres på renten.

Tallene understreger hvor vigtigt det er at vi fortsætter arbejdet i Vækstforum, som netop sigter på at styrke vækstbetingelserne og konkurrenceevnen i Danmark, så vi får fuldt udbytte af den ventede fremgang i den internationale efterspørgsel.