• Ledighed faldt i februar

  Publiceret 31-03-2011

  Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) faldt med 2.900 personer fra januar til februar 2011 og udgør dermed 163.000 personer svarende til 6,0 pct. af arbejdsstyrken. Nedgangen afspejler e ...

 • Stadig underskud på 51 milliarder kroner

  Publiceret 24-03-2011

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at underskuddet for de offentlige finanser for 2010 bliver på 51 mia. kr. eller ca. 2,9 procent af BNP. Det er lidt mindre end ventet i Økonomisk Redegørelse fra ...

 • Styr på det offentlige forbrug

  Publiceret 23-03-2011

  Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for det offentlige forbrug i 2010 og 2011. Tallene viser et offentligt forbrug i 2010, der ligger 3 mia.kr. under det foreløbige nationalregnskab, d ...

 • Danmark med i Konkurrenceevnepagten

  Publiceret 16-03-2011

  Den danske regering vil arbejde for, at Danmark tilslutter sig den kommende europæiske pagt (Konkurrenceevnepagten).

 • Lov skal styre offentlige budgetter

  Publiceret 14-03-2011

  Regeringen vil i foråret præsentere et forslag til en budgetlov, som skal give en bedre styring af de offentlige udgifter.

 • Sune Stausholm ansættes som direktør i Statens Administration

  Publiceret 07-03-2011

  Det er i dag besluttet at ansætte Sune Stausholm som ny direktør i Statens Administration.

 • Stort set uændret ledighed i januar

  Publiceret 03-03-2011

  Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) steg med 600 personer fra december til januar 2010 og udgør dermed 167.900 personer svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen afspejler en ...

 • Antal efterlønsmodtagere i de kommende år

  Publiceret 01-03-2011

  I forbindelse med regeringens udspil til tilbagetrækningsreform har der været en debat om det fremtidige antal efterlønsmodtagere under den nuværende ordning. I dette notat forklares baggrunden for Fi ...

 • Offentligt forbrug i den rigtige retning

  Publiceret 01-03-2011

  De foreløbige Nationalregnskabstal for det offentlige forbrug viser en vækst på 1,7 pct. i 2010, hvilket er 0,7 pct.-point mere end skønnet i decemberredegørelsen. Den samlede vækst dækker over, at de ...

 • BNP voksede i 2010

  Publiceret 01-03-2011

  Danmarks Statistik har i dag offentliggjort det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2010 og dermed den første opgørelse for 2010 som helhed. BNP voksede 2,1 pct. i 2010 i forhold til året før. ...