Danmark med i Konkurrenceevnepagten

16-03-2011

Den danske regering vil arbejde for, at Danmark tilslutter sig den kommende europæiske pagt (Konkurrenceevnepagten).

Pagtens overordnede mål er at styrke konkurrenceevnen, forbedre beskæftigelsen, styrke den finanspolitiske holdbarhed og understøtte landenes finansielle stabilitet.

Der er samtidig enighed om, at det er de enkelte lande, som suverænt bestemmer de konkrete økonomisk-politiske tiltag, som de vil gennemføre for at nå de fælles overordnede mål. Og der er enighed om fuld respekt for arbejdsmarkedets parters roller mht. løn- og arbejdsvilkår mv. Danmark kan altså fortsat som i dag selv bestemme og fastlægge sin økonomiske politik.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen mener, at Danmark har en entydig interesse i at deltage i pagten. Finansministeren udtaler:

Danmark har klaret krisen bedre end de fleste, men krisen har vist, hvor sårbare de enkelte europæiske økonomier er. Mange EU-lande har tabt både arbejdspladser, velstand og konkurrenceevne og alt, som EU kan gøre for at genvinde det tabte, har Danmark interesse i at deltage i. Det er afgørende, at alle de europæiske lande får gennemført de nødvendige reformer, så vi undgår store kriser i fremtiden, og jeg tror, at dette nye samarbejde med forpligtelser på stats- og regeringschefniveau kan have stor værdi.

Pagten skal planmæssigt vedtages på det Det Europæiske Råds møde den 24. og 25. marts, hvor de ikke-eurolande, der ønsker det, kan tilslutte sig pagten. Forud for mødet vil regeringen arbejde for en bred tilslutning i Folketinget, ligesom regeringen blandt andet vil indlede en dialog med arbejdsmarkedets parter for at sikre, at debatten om Konkurrenceevnepagten foregår på et oplyst grundlag.