Stort set uændret ledighed i januar

03-03-2011

Antallet af ledige og aktiverede (bruttoledigheden) steg med 600 personer fra december til januar 2010 og udgør dermed 167.900 personer svarende til 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen afspejler en forøgelse af den registrerede ledighed (nettoledigheden) på 600 personer til 113.800 personer (4,2 pct. af arbejdsstyrken), mens det samlede antal arbejdsmarkedsparate aktiverede var uændret.

Både bruttoledigheden og nettoledigheden i pct. af arbejdsstyrken har været ret stabile siden sommeren 2010.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Dagens ledighedstal understreger, at arbejdsmarkedet er stabiliseret. Selv om vi har været igennem et historisk kraftigt tilbageslag i forbindelse med finanskrisen, er både bruttoledighed og nettoledighed stadig lavere end i 2001, hvor VK-regeringen kom til. Dengang nåede ledigheden endda det indtil da laveste niveau efter en lang årrække med gode danske og internationale konjunkturer. At ledigheden ikke er blevet højere i forbindelse med krisen, er blandt andet en konsekvens af den lempelige økonomiske politik i 2009 og 2010.