Endelig aftale om skattereform

25-06-2012

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde.

Reformen bidrager både til en hurtigere genopretning af beskæftigelsen efter krisen og til øget vækst. På længere sigt skønnes reformen at indebære en forøgelse af beskæftigelsen svarende til ca. 15.800 personer i job og en varig styrkelse af de offentlige finanser med ca. 2,7 mia. kr. årligt.

Læs aftale om skattereform