Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

29-05-2012

Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d. 2. maj ”Befolkningsfremskrivning 2012”. Den nye prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen af grundlaget 2020-planen ”Danmark i arbejde”.

Den opdaterede befolkningsprognose ændrer ikke markant på de finanspolitiske udfordringer, dansk økonomi står overfor. Det er vurderingen, at kravet til budgetforbedringer for at sikre strukturel balance frem mod 2020 i et forløb, hvor det offentlige forbrug vokser med godt 0,8 pct. om året, reduceres fra ca. 7 til ca. 6 mia. kr. De offentlige finanser svækkes imidlertid efter 2020 og den finanspolitiske holdbarhed forværres med knap 0,2 pct. af BNP.  

Læs notatet vedr. opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan