Regeringens initiativer som følge af betænkning 15377/2013 fra Udvalget om særlige rådgivere

01-11-2013

Udvalget om særlige rådgivere afgav den 23. maj 2013 betænkning nr. 1537/2013 om ”Ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn”. Betænkningen er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg med højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand.

Læs brevet om regeringens initiativer som følge af betænkning 1537 fra udvalget om særlige rådgivere