DØRs efterårsrapport - anbefaling om finanspolitisk lempelse

08-10-2013

Det Økonomiske Råds formandskab (DØR) har i dag offentliggjort rapporten ”Dansk Økonomi Efterårsrapport 2013”. Rapporten indeholder bl.a. en ny vurdering af konjunkturerne og den aktuelle økonomiske politik.

DØRs efterårsprognose er i hovedtræk sammenfaldende med vurderingen i Økonomisk Redegørelse fra august 2013. Der skønnes således samme BNP-vækst på 0,2 pct. i 2013 og 1,6 pct. i 2014. I 2015 forudser DØR en BNP-vækst på 2,2 pct.

I rapporten anbefaler vismændene en lempelse af finanspolitikken i 2014.

Regeringen deler vurderingen af, at væksten er på vej tilbage i dansk økonomi, men er ikke enig i anbefalingen om at lempe finanspolitikken i 2014.

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Der er flere og flere positive tegn i dansk økonomi. Økonomien er på ret kurs, og vi forventer, at det stille og roligt vil gå fremad. Jeg noterer mig, at vismændene er enige med regeringen i, at vi vil få en pæn vækst i 2014.

Regeringens økonomiske politik er fortsat lempelig – både i år og til næste år. Det er klart, at når væksten gradvist vender tilbage, bliver behovet for at stimulere økonomien mindre. Tiden kalder ikke på finanspolitiske eksperimenter. Tiden kalder på en sikker styring af de offentlige finanser inden for de rammer, vores troværdighed måles på.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Vismændene anbefaler en finanspolitisk lempelse på ca. 5 mia. kr. i 2014 i forhold til regeringens finanslovforslag. Det kan Vismændene finde plads til, fordi de har en anden vurdering end regeringen af, hvor tæt vi er på budgetlovens grænser for de offentlige underskud. Regeringens skøn er, at vi er gået så langt vi kan for at holde hånden under beskæftigelsen inden for rammerne af Budgetloven og EU-henstillingen.

Jeg glæder mig over, at Vismændene har taget fat på deres nye opgave som finanspolitisk vagthund. Jeg noterer med tilfredshed, at Vismændene vurderer, at udgiftslofterne er fastlagt i overensstemmelse med de mellemfristede mål, som budgetloven foreskriver. Med de vedtagne lofter er der ikke mulighed for at øge det offentlige forbrug ud over hvad der ligger i finanslovsforslaget. Samtidig deler vi Vismændenes analyse af, at man i 2014 ikke kan opnå effekt af øgede investeringer. For mig understreger det, at vi har ramt en rigtig balance mellem at understøtte økonomien og samtidig sikre troværdige rammer om finanspolitikken.

Læs DØRs anbefaling om midlertidig finanspolitisk lempelse i 2014 

Læs skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi - efterår 2013

Læs om mulige effekter af DØRs anbefaling om midlertidig finanspolitisk lempelse