Budgetoversigt 2: Forslag til finanslov inden for ansvarlige rammer

26-08-2014

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 2, august 2014, der indeholder en status for statens finanser og de samlede offentlige finanser. Budgetoversigt 2 viser, at den planlagte finanspolitik i 2015 går til budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP.

Danmarks EU-henstilling blev ophævet på ECOFIN-mødet i juni blandt EU's økonomi- og finansministre. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik fortsættes i 2015, hvor finanspolitikken er tilrettelagt inden for de ansvarlige rammer af budgetloven og EU's Stabilitets- og Vækstpagt.

I 2015 skønnes det strukturelle underskud til 0,5 pct. af BNP, mens underskuddet på den faktiske offentlige saldo skønnes til 3,0 pct. af BNP. Dermed er finanspolitikken planlagt til grænsen i budgetloven og i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt for at understøtte økonomien.

Det offentlige underskud skønnes til godt 22 mia. kr. i 2014 (1,2 pct. af BNP) og knap 60 mia. kr. i 2015 (3,0 pct. af BNP). Det større offentlige underskud i 2015 skal blandt andet ses i sammenhæng med bortfaldet af midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner.

Baseret på finanslovforslaget for 2015 skønnes underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) til ca. 45 mia. kr. i 2015, svarende til 2,3 pct. af BNP. Finanslovforslaget for 2015 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2015 holder sig inden for rammerne af budgetloven og de gældende udgiftslofter for 2015.

Skønnene for statens finanser og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2014 .

I forbindelse med finanslovforslaget for 2015 er der fastsat udgiftslofter for 2018. Udgiftslofterne for 2018 er fastsat i overensstemmelse med et opdateret mellemfristet 2020-forløb. Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2018 er dokumenteret på Finansministeriets hjemmeside.

Læs Budgetoversigt 2, august 2014