Budgetoversigt 2, august 2014

26-08-2014

Budgetoversigt 2, august 2014 giver en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

Danmarks EU-henstilling blev ophævet på ECOFIN-mødet i juni blandt EU's økonomi- og finansministre. Det skete på baggrund af en vurdering fra EU-Kommissionen om, at Danmark har bragt det offentlige underskud holdbart under 3 pct. af BNP i 2013, hvilket var hovedkravet i EU-henstillingen.

I Budgetoversigt 2 skønnes et offentligt underskud på 1,2 pct. af BNP i 2014 og 3,0 pct. af BNP i 2015. Det større offentlige underskud i 2015 skal blandt andet ses i sammenhæng med bortfaldet af midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner.

I 2015 skønnes det strukturelle underskud til 0,5 pct. af BNP, mens underskuddet på den faktiske offentlige saldo skønnes til 3,0 pct. af BNP. Dermed er finanspolitikken planlagt helt til grænsen i budgetloven og i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt for at understøtte økonomien. 

Baseret på finanslovforslaget for 2015 skønnes underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) til ca. 45 mia. kr. i 2015, svarende til 2,3 pct. af BNP. Finanslovforslaget for 2015 og økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2015 holder sig inden for rammerne af budgetloven og de gældende udgiftslofter for 2015.

Underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) skønnes til ca. 34¼ mia. kr. i 2014 (1,8 pct. af BNP). Opfølgningen på de statslige udgifter i 2014 viser, at udgifterne skønnes at ligge inden for de fastsatte udgiftslofter for staten.