Staten sparer omkring 300 millioner kroner ved at købe klogt ind

24-02-2014

Omkring 300 millioner kroner over de næste fire år og omkring 70 – 80 mio. kr. årligt. Så meget sparer staten på indkøb som følge af de seneste indkøbsaftaler for statens institutioner.

Effektiviseringen kommer fra den ottende fase af Statens Indkøbsprogram. Dermed har Statens Indkøbsprogram samlet set effektiviseret det statslige indkøb med godt 1,3 mia. kr. årligt fra 2014 i de første otte faser af programmet. Hertil kommer effektiviseringer i de selvejende institutioner.

Aftalerne i den seneste fase omfatter printere, multifunktionsmaskiner, telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, AV-materiel, konferencefaciliteter, sikkerhedssoftware samt rejsebureauydelser. Derudover er der gennemført miniudbud af standardsoftware på vegne af de statslige institutioner.

Finansminister Bjarne Corydon er meget tilfreds med indkøbsaftalerne:

Det glæder mig, at det endnu en gang er lykkedes at effektivisere det statslige indkøb, så der frigøres endnu flere penge til kerneopgaverne. Statens Indkøbsprogram viser, at det er muligt at spare penge på indkøb, sikre lave totalomkostninger og samtidig stille krav til kvalitet og miljø. Det er penge, der kan bruges andre steder i vores samfund til bedre velfærd, siger finansminister Bjarne Corydon.

Aftalerne indebærer en række mærkbare forbedringer. Eksempelvis stiller telefoniaftalen øgede krav til dækning og krav om fakturering, der giver bedre muligheder for at følge telefoniforbruget i de enkelte institutioner. IT-aftalerne sikrer generelt en løbende opdatering af sortimentet i takt med den teknologiske udvikling. Endelig er der i aftalerne for printere og multifunktionsmaskiner lagt vægt på at sikre de lavest mulige totalomkostninger i aftalernes levetid i form af et lavt energiforbrug og billige serviceaftaler inklusive forbrugsstoffer.

De fællesstatslige aftaler er udbudt i henhold til EU’s udbudsregler og under hensyntagen til relevante krav til arbejdstagerforhold, miljøhensyn, energieffektivitet, samfundsansvar (CSR) mv. Miljø- og energikravene er udarbejdet i et samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen, Naturstyrelsen og Energistyrelsen.

Aftalerne er indgået af Moderniseringsstyrelsen, som er en del af Finansministeriet. Statens Indkøbsprogram i Moderniseringsstyrelsen skal frigøre ressourcer ved at standardisere, koordinere og forpligte det statslige indkøb.